Toprulleløsninger

Vi har et toprullemodul, der passer til alle dine behov for transportbåndsløsninger.

Rullerne bremses under transport, hvilket garanterer sikkerhed for varer og mennesker. For yderligere sikkerhed er der indbyggede barrierer, der beskytter fingre, så de ikke bliver fanget i rullerne.

GuardCom-system

GuardCom revolutionerer den måde, hvorpå dine AMR’er flytter varer mellem stationære transportbåndsstationer.

Der er tre typer indbyggede optiske sensorer:

Positionssensorerne

sørger for, at pakkerne kun kommer af eller på toprullen, når robotten er placeret korrekt foran den stationære transportbåndsstation

Sensorer til last for

overvåger de pakker, der kommer af og på toprullen. Sørger for, at pakkerne er sikkert på, før robotten kører samt under transporten

Sensorer til last bag

registrerer og forhindrer, at pakker ruller af toprullen. Forhindrer, at robotten kører, hvis pakkerne ikke er placeret korrekt

Automatisk og manuel toprulle

Til MiR100 og MiR200

Topmoduler

TR125

TR125 Manual/Auto

Tilbehør

GuardCom-system

GuardCom-system

Dockingstationer

DS-Standalone

DS Standalone

Automatisk og manuel toprulle

Til MiR250

Topmoduler

TR125 for Mir250 - Top Roller from ROEQ

TR125 Manual 250

TR125 for Mir250 - Top Roller from ROEQ

TR 125 Auto 250

Tilbehør

GuardCom-system

GuardCom-system

Dockingstationer

DS-Standalone

DS Standalone

Automatisk og manuel toprulle

Til MiR500 og MiR1000

Tilbehør

GuardCom-system

GuardCom-system

Dockingstationer

DS-Standalone

DS Standalone

Revolutionerer måden, dine AMR'er flytter varer på

GuardCom-system

GuardCom revolutionerer den måde, hvorpå dine AMR’er flytter varer mellem dine MiR-robotter med ROEQ-topruller og alle stationære transportbåndsstationer.

I stedet for at være afhængig af ustabile WiFi-forbindelser opretter GuardCom forbindelse direkte til din ROEQ-toprulle og den stationære transportbåndsstation. Håndtrykket mellem GuardCom og AMR er trådløst og baseret på gennemprøvet og robust sensorteknologi. Det sørger for sikker, driftssikker og omkostningseffektiv håndtering og overførsel af varer mellem AMR’er og transportbåndsstationer. Da kommunikationen sker direkte mellem ROEQs GuardCom-system, ROEQ-toprullerne på AMR’er og stationære transportbåndsstationer, har du ikke brug for nogen form for kompliceret implementering eller tredjepartssystemer.

Robotkompatibilitet:
MiR100, MiR200, MiR250, MiR500, MiR1000

ROEQ-produktkompatibilitet:
TR125 Manual, TR125 Auto, TR125 Manual 250, TR125 Auto 250, TR500, TR500 Auto, TR1000, TR1000 Auto

GuardCom: Monteres på en stationær transportbåndsstation

GuardCom Connect: Monteres på ROEQ-toprullen

GuardCom-system

MiR Robotkompatibilitet

Toprulleløsningerne fungerer med

MiR 100

MiR 200

MiR200

MiR 250

MiR 500

MiR500

MiR 1000

MiR1000

Spørgsmål?

Få førstehåndskendskab